bakgrunnsbilde flekkbakgrunnsbilde flekk
PG på laktatprofil test

KAN MOSJONISTER KOPIERE TRENINGEN TIL DE BESTE?

Nå, når vinterens grunntrening skal planlegges, er timingen perfekt til å sette opp en perfekt treningsplan! Grunntreningen, og grunnformen, utgjør anslagsvis 95 % av en utøvers prestasjonspotensiale! De siste prosentene hentes i den konkurranseforberedende perioden opp mot konkurransen. Så gjennom vinteren gjelder det å gjøre sakene sine riktig!

Mosjonister "suger" ofte til seg råd om løpetrening i intervjuer med eliteutøvere i løpeblader, på podkaster og ellers i media. Det er forståelig, og bra, hvis man lytter til rådene med følgende kunnskap i mente: Man kan ikke i ett og alt trene på samme måte som dem!

Eliteløpere tåler mye mer, fordi de er i mye bedre form, som følge av årevis med stadig mer trening og adapsjon. Og fordi de ofte har større talent. Og fordi de har et tilrettelagt liv, der de trener, spiser, hviler, sover, og får massasje, restituerer bedre og får all mulig tett oppfølging, med måling av laktat og annet, daglig tilstandsanalyse, osv. Derfor kan de for eksempel si i intervjuer at de gjør terskeltreningen på, eller tett opp mot, anaerob terskel (AT). Den intensiteten de predikerer, er imidlertid normalt ikke bærekraftig for en mosjonist. Mosjonister flest har et liv ved siden av, med en helt annen totalbelastning, med full arbeidsdag og mye greier. Men det blir sjelden formidlet. Den glimrende podkasten "I det lange løp", med Jann Post, har heldigvis begynt å påpeke det litt i det siste.

Annet som kopieres, er dobbel terskel. Det kan gå bra i noen tilfeller, men det krever en gradvis tilvenning. Å dele en normal terskeløkt i to, med noen timers mellomrom, er noe annet; det belaster mindre enn å ta økten uten den lange pausen. Men det er kanskje ikke like effektivt. Men om man starter der, og bygger ut øktene litt og litt over lang tid, kan nok endel mosjonister etterhvert tåle i hvert fall én fullskala dobbel terskel annen hver uke, eller kanskje hver uke, og kanskje mer, etterhvert. Men vær forsiktig. De fleste har mer enn nok med å "svelge" to terskeløkter pr uke.

Og så har man forskjellen i fart mellom terskeltrening og rolig trening: La oss si at en toppløper har forholdet 2:55 og 4:05 pr km, så betyr ikke det at en mosjonist også kan legge på bare 70 sekunder. Dette både fordi formen og tåleevnen er lavere, og fordi tillegget må beregnes i prosent og ikke i sekunder.

Dette var bare noen eksempler.

Mosjonister flest har ganske enkelt, kort oppsummert, et liv ved siden av, med en helt annen totalbelastning, med full arbeidsdag og mye greier. På grunn av disse forskjellene, kan det by på helt nye utfordringer for en elite-trener, eller en eliteutøver, som vil bli coach, å finne den optimale formelen for mosjonister. Det krever tid og erfaring å skreddersy opplegg til mosjonister, som har veldig mange ulike utgangspunkt og store forskjeller i forutsetninger, med bakgrunn i arbeidssituasjon, kjønn, familieforhold, alder, vekt, andre hobbyer osv.

Å trene blindt etter puls og pulssoner som mange mosjonister gjør, kan gå riktig gale. Dette fordi stor variasjon i totalbelastning og dagsform for mosjonister, gjør at det fort blir feil å bruke den samme pulsen hver dag. I tillegg spiller temperatur og luftfuktighet inn. Dermed er det slik at puls ved en gitt fart og laktat varierer, også ved terskel. Og videre vil terskeltester ofte bli foreldet, for mosjonister,, og dessuten kreves det kompetanse for å bruke målingene rett. For ikke å glemme at pulsklokker ofte er unøyaktige. Pulsbasert intensitetsstyring er som følge av alt dette, etter min mening, best egnet som et sekundært kontrollverktøy, særlig nyttig i bakker, terreng og i vind.

----------------------------------------------------------------------

SPESIALISERT PÅ TRENING AV MOSJONISTER

PG Treningslab har spesialisert seg på trening av mosjonister gjennom profesjonelt pt-virke gjennom de siste seks årene. Jeg, PG, har i tillegg vært hardtsatsende ekstremløper på landslagsnivå, og trent daglig, gjennom 30 år, siden august 1991. Jeg har eksperimentert veldig mye med trening, og alltid brukt mye tid etter treningene til å analysere input'en i treningsdagboken. Ved siden av den svært verdifulle erfaringen dette har gitt av trening ved siden av full jobb m.m. , har jeg lest og lært "tonnevis" med teori om løpetrening, og vært ekstremt aktiv på forskjellige diskusjonsforum, der trening har vært tema.

På toppen av dette, har hver eneste dag av de siste seks årene som profesjonell løpe-coach, gitt meg mulighet til å lære og erfare enda mer, om kunsten å skreddersy god trening til mosjonister.

Vil du ha hjelp til å finne din formel, for å ta ut ditt potensiale som mosjonist, tilpasset din totalbelastning, er du velkommen til å ta kontakt.

Billedtekst: Bildet viser PG på terskeltest for ca 20 år siden. Han har tatt utallige laktatprofil- og VO2max-tester, men mener han har fått mye mer igjen i praksis for å teste ut og eksperimentere med egen trening. Disse testene passer best for eliteutøvere med veldig tett, faglig og daglig oppfølging.