bakgrunnsbilde flekkbakgrunnsbilde flekk
dame på løpetur

Hvorfor får noen av oss ingen fremgang

Jeg har selvfølgelig alltid gjort bortimot mitt beste med alle jeg har vært personlig trener for. Men dessverre har ikke det alltid vært godt nok. Noen av «mine» utøvere – heldigvis veldig få - har gitt seg etter noen måneder, uten å ha fått fremgang, eller de har fått lite fremgang. Men alle som har fortsatt lenge nok, på tross av ingen eller lite fremgang over mange måneder, har til slutt kommet i god gjenge, og fått fremgang som de er fornøyd med!

Det er flere grunner for at det har ordnet seg: 1) Vi har funnet ut av utøveren etter å ha prøvd og feilet litt. 2) Kondisjonstrening tar tid, og i perioder kreves tålmodighet. 3) Når man endrer treningsregime, kan det ta tid før kroppen venner seg til det, og responderer. 4) Formen vi alltid svinge litt, og noen er på nedadgående når de begynner hos meg. Da kan det fort gå noen uker å snu formkurven.

I noen tilfeller kan det være en kombinasjon alle de ovennevnte grunnene, og da skjønner vi at det kan gå ganske mange måneder å komme i positiv gjenge.

Jeg har også hatt noen tilfeller der utøvere har kommet småskadet til meg, og så har jeg prøvd å lage et treningsopplegg som er «innafor» i forhold til småskaden. Da er det ikke lett å skape fremgang, og jeg har et par som har gitt opp; de har ikke blitt kvitt skaden, og har heller ikke blitt bedre. Heldigvis har jeg også hatt noen som har trent seg skadefri, og som etter hvert da har fått fremgang.

Etter hvert har jeg fått færre og færre slike tilfeller, og det er jeg svært glad for! Det er fordi jeg har blitt en flinkere trener, rett og slett. Det blir jeg fordi jeg med åpent sinn prøver å lære noe nytt hver dag, både av praksisen, pluss at jeg stadig leser mye om trening, hører mye på podkast om trening og diskuterer trening i Facebook-grupper. Siste halve året har jeg heldigvis ikke hatt noen som ikke har hatt fremgang, sett over litt tid! Form er jo noe som går litt i bølger.

HVORFOR HAR FREMGANGEN UTEBLITT

Det er nå godt og vel fem år siden jeg etablerte online coaching som en viktig del av mitt levebrød. Selv om jeg helt fra starten kunne svært mye generell treningslære, og hadde ekstremt mye erfaring selv, med alle mulige treningsmetoder, var det en utfordring å bruke kunnskapen på utøvere i ulike aldre, på ulike nivåer, med ulik totalbelastning i hverdagen og med veldig forskjellige forutsetninger, både hva talent og treningsbakgrunn angår. Da må belastningen nøye tilpasses individuelt, for at utbyttet av treningen skal bli optimalt. Dette har jeg hele tiden visst, og derfor er et omfattende utøverintervju det første som gjøres. Likevel har det altså ikke alltid lykkes å treffe med opplegget, i hvert fall ikke de første månedene.

Enda mer detaljert, har årsakene vært for eksempel at en utøver har kommet til meg, nettopp fordi fremgangen har uteblitt. Så har enten jeg ikke vært flink nok til å finne ut at totalbelastningen har vært for stor, til å få fremgang, eller utøveren har ikke vært flink nok til å formidle det til meg. Eller en blanding, kanskje. Hva man tåler av totalbelastning, er også aldersavhengig, og det er veldig forskjellig når alderen virkelig begynner å bety noe. Jeg har rett og slett derfor i noen tilfeller laget et litt for hardt treningsprogram, og/eller med for høy progresjon. Uavhengig av alder også, er det veldig individuelt hva folk kan absorbere av trening, i forhold til totalbelastning og progresjon.

10 % REGELEN

Det er en regel i treningslære som sier at vi skal ikke øke belastningen med mer enn 10 % fra en uke til en annen. Jeg har alltid lagt opp til vesentlig lavere økning på sikt, selvfølgelig. For eksempel har jeg ofte tre-ukers sykluser med lett, middels og hard uke, og da øker jeg maks 10 % i forhold til forrige lette uke for tre uker siden, osv. På den måten blir det hele tiden to uker med mindre belastning etter en hard uke. Jeg har også hele tiden «foreskrevet» lavere intensitet på både harde og rolige økter, enn de aller fleste praktiserer. Likevel har det i noen tilfeller blitt «overload», når en travel hverdag med mye negativt stress på jobb, og hjemme, kommer i tillegg. Derfor er en kontinuerlig prosess, med omfattende kommunikasjon mellom trener og utøver, viktig for å optimalisere fremgangen.

Alt dette har jeg blitt flinkere til å finne ut av. Vi skal ikke gjøre trening vanskeligere enn det er – trening er egentlig ganske enkelt. Det er å tilpasse den til hvert enkelt individ ut i fra variablene over, som gjør det litt vanskelig. Derfor er det også ikke alltid like vellykket bare å få tak i et godt treningsprogram, og følge det. Det er viktigå improvisere når uforutsette ting skjer. Det er da det er kjekt å ha kunnskap om trening.

NON-RESPONDERE

At det er stor forskjell på hvor lett-trente vi er, tror jeg de fleste vet. Men det er faktisk noen som knapt får fremgang i det hele tatt, samme hvor mye og hvor bra de trener! Det er det kanskje ikke så mange som vet. De er ikke genetisk disponert for å forbedre oksygenopptaket og andre kondisjonsparametere. Studier som er gjort, tilsier at mellom 10 og 20 % av oss responderer ikke på kondisjonstrening i det hele tatt! Høres det usannsynlig ut? Vel, jeg har lest om det flere steder, og et kjapt google-søk kommer blant annet opp med dette: https://www.kondis.no/ingrid-kristiansen-en-av-ti-faar-ikke-bedre-kondis-med-trening.5615965-127145.html

I slike tilfeller kan dessverre selv ikke PG Treningslab hjelpe.